LoginIndkaldelse til generalforsamling Tirsdag d. 29. jan kl. 19.30


Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling på ovennævnte dato/klokkeslet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dg. før

OBS!! Der vil blive rundsendt indkaldelse til alle, med dagsorden i henhold til vedtægterne straks i det nye år